[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sweriges metallbruk Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Sweriges metallbruk,
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Förteckning öfwer Sweriges rikes järn, stål, plåt och mässingsbruk samt manufakturwärck och särskildte effecter, med calculationer, hörande till järn- och metall-handeln.Uprättad år 1776. 1:sta delen.Innehållande the bruken hvars tilvärkningar gå genom Stockholms järnvåg. - innehåller även avbildningar av stämplar.
Gränsår: 1776-1776
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: järnbruk
Signum: B:1
Anmärkning: Skrivbok i knytkapsel