[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syd-Österbotten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Syd-Österbotten,
Verksamhetsort: Kristinestad
Antal enheter: 436 / Hyllmeter: 35
Material: Korrespondens, manuskript, kassaböcker, verifikat m.m.
Gränsår: 1897-1988
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: Tryckeri & Tidnings Ab
Signum: Rix A22:1, Rix A41:1-6, Rix A42:1-2
Anmärkning: SÖ är en tidning som utkommer i Kristinestad.