[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vita gardets understödsföreningen Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Vita gardets understödsförening,
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,10
Material: Protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar, understödsansökningar m.m.
Gränsår: 1918-1936
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: finska inbördeskriget ; föreningsarkiv
Signum: E:2