[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zilliacus, Konni Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Zilliacus, Konrad Viktor (Konni) (1855-1924) författare, politiker
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: Handskrivet manuskript: "Utvandrarhistorier och andra" samt brev till Werner Söderström (u.å.).Dessutom avskrifter, förmodligen Topelius.Anknytning till K.Z. osäker.
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: L:7