[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamla skepps warfvet i Åbo Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Gamla skepps warfvet i Åbo, (1801-)
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,12
Material: Stiftelseurkund, aktiebrev, kontrakt m.m.
Gränsår: 1801-1920
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: företagsarkiv ; sjöfart ; Åbo stads gamla skepps warf ; Stora skeppsvarfvet ; skeppsvarv ; varvsindustri
Signum: O:2