[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo Akademi 1640-1827 Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Kungliga Åbo Akademi, (1640-1827)
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 74 / Hyllmeter: 4
Material: Samlingen består av genomslagskopior av avvskrifter gjorda från originalen i Helsingfors universitesbibliotek.De flesta volymer är inbundna.I samlingen ingår Consistorii protocoll 1707-1713, 1720-1828, Consistorii registratur 1690-1726, 1732-1798, Bibliotecha Academiae Aboensis, sive Elenchus 1655 & 1682.Catalogus bibliothecae Academiae Aboensis 1755.
Gränsår: 1655-1828
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Consistorii protocoll ; Consistorii registratur
Signum: AA:2-3
Anmärkning: Avskrifter.