[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Djurskyddsarkivet Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Djurskyddsarkivet,
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 31 / Hyllmeter: 2,3
Material: Diverse olika djurskyddsföreningars och -organisationers arkiv.Omfattar protokoll, årsberättelser, stadgar, räkenskaper, korrespondens m.m.
Gränsår: 1875-1953
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: föreningsarkiv ; Majföreningen till Zachris Topelius minne ; Järnvägarnas djurskyddsförening ; Lilla djurvännen ; Djurskyddsföreningen i Helsingfors ; Finlands förenade djurskyddsföreningars centralförbund ; Föreningen Djurvännen
Signum: Vån.II2:F:4
Anmärkning: Se även samling: Ullner, Constance.