[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avhandlingar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: ,
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,6
Material: Ett antal avhandlingar och seminarieuppsatser av varierande härkomst placerade i åtta kapslar.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Burstein, John Abraham (1992): Svenska folkpartiets roll i det utrikespolitiska brytningsskedet 1944-1948 ; Levón, Bengt-Vilhelm: Kyrkorum och bebyggelse 1-2 (1963) ; Storå, Nils (1971): Burial customs of the skolt lapps (svenskt manuskript) ; Memlander, Tom (1978) Hembygdssamlingar och kommunal information i Nyländska bibliotek ; Törnblom, Lena (1985): Kastelholms politiska och militära betydelse åren 1470-1523 ; Metsola, Mirja (1976): Edvard Westermarckin Marokko-tutkimukset ; Jäderholm, Bo (1977): Greve Berg som Finlands generalguvernör 1854-1861 ; Wolf, Alfred (1910): Die Fragmente des Novalis in ihrem Verhältnis zu Kant ; Sjövall, Gunilla (1979): Den handikappade:ett motiv i Bo Carpelans diktning ; Vallisaari, Aleksi: Lähetystyön asema ja organisaatio Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ; Enkvist, Nils Erik (1961): On defining style:an essay in applied linguistics (working paper) ; Eriksson, Åke (1964): Pörkenäs-ett kyrkligt lägercentrum ; Torgersen, Ulf (1966): Church independence and doctrinal purity ; sju handskrivna pastoralavhandlingar från 1800-talet ; Forss, Bruno (1909): Betydelsen hos de tyska prepositioner, som angifva orts- och riktningsförhållanden ; Forsblom, Enzio (1947): En brytning i uppfattningen av Bachs orgelmusik:Karl Straubes och Albert Schweitzers tolkningar av J.S. Bachs orgelpreludier och fugor ; Leppäniemi, Tellervo S.: Anders Adrian Candolin Lohjan kirkkoherrana ja ihmisenä ; Forsberg, John (1957): Systrarna Hellman och kretsen kring dem:med särskild hänsyn till baptismens, helnykterhetsrörelsens och den "frikyrkliga" väckelsens första tider i vårt land ; Rosas, Allan (1970): Lakien perustuslainmukaisuuden tutkimisesta ; Jonsson, Runa (1950): Cronstedt och Sveaborgs kapitulation ; Fellman, Olof Aug.: Kampen om arbetstiden i Finland ; Moseley, Christopher (1978): Mörkret i blodet:en studie över Bo Carpelans diktning ; Granberg, Monika (1979): Problematiken kring tvåspråkig kommunal service i Sibbo ; Sverkman, Evert (1955): Finlandsfrågan i svensk pressopionio 1898-1904 ; Helander, Aarre: Synd och nåd i Gustaf Johanssons teologi, ; Kull, Magnus (1957): Förvaltningsorganisationen och tjänstemannakåren i Finlands landskommuner ; Saranpa Anstine, Kathy (1992): The changing image of the Finnish-Speaking Finn in Finland-Swedish Fiction from Runeberg to Tavaststjerna ; Widenius, Tor (1958): Försöken att införa privatbanor i Finland under våra järnvägars första tider (1860- och 1870-talen) ; Viertola, Juhani (1968): Perunanviljely Suomessa 1700-luvun alusta 1860-luvulle.
Signum: Rix A24:3