[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter, Rolf Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Winter, Rolf (1902-1979) prokurist
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,55
Material: Tidningklipp, brev, Viborgiana, foton, släktutredningar, matrikel över Svenska lyceum i Wiborg 1974-1939
Gränsår: 1930-1980
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt. I databasen Brevsam.
Ämnesord: film ; Nielsen, Asta ; Viborg ; Svenska lyceum i Wiborg ; Fönss, Olaf ; Hending, Arnold ; matriklar ; skolor
Signum: A:2