[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haartman, Carl von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Haartman von, Carl Magnus Gunnar Emil (Goggi) (1897-1980) överstelöjtnant
Verksamhetsort: Spanien
Övriga arkivbildare: Söderling f.Armfelt tid.g.von Haartman, Edit (-) - Åbo
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,35
Material: Brev (7 vol.), biografica
Gränsår: 1899-1974
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Johanniterorden ; Malteserriddarorden
Signum: E:4
Anmärkning: Memoarer: "Slag i slag" (1971), "En nordisk caballero i Francos armé"