[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söderblom, Nathan Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Söderblom, Lars Olof Jonathan (Nathan) (1866-1931) ärkebiskop
Verksamhetsort: Uppsala, Sverige
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,01
Material: Brevkopior (Brev av Jaakko Gummerus o.Gustaf Johansson)
Gränsår: 1918-1930
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Gummerus, Jaako ; präster ; Johansson, Gustaf
Signum: B:1
Anmärkning: 24 brev av JG, 15 av GJ.