[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hausen, Reinhold Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Hausen, Reinhold, Theodor (1850-1942) FD, statsarkivarie
Verksamhetsområde: Medeltidshistoria
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,5
Material: Alandica-samling (avskrifter av urkunder, manuskript m.m.)
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Åland ; Kastellholm
Signum: G:4