[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidner, Bengt Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Lidner, Bengt (1757-1793) författare, skald
Verksamhetsort: Sverige
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Avskkrifter av BLs korrespondens och verser gjorda av Carl.A Möllersvärd 1793.
Gränsår: 1793-1793
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Möllersvärd, Carl A.
Signum: B:1
Anmärkning: "Lidners Correspondens och Verser till några af sina Vänner vid åtskilliga tillfällen, samlade af Carl A.Möllersvärd 1793." -Se även Wallén, Holger: En samling Lidner-avskrifter i SLS Hist. och litt.hist. studier 14 (1938).