[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademiska föreläsningar Ser.A Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Akademiska föreläsningar, Serie A
Antal enheter: 27 / Hyllmeter: 3
Material: Handskrivna, huvudsakligen akademiska föreläsningar företrädesvis från före 1850.Inbundna volymer och häften i 27 ordnade kapslar.
Gränsår: 1733-1876
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: Calonius ; Porthan
Signum: AA:1
Anmärkning: Nyare föreläsningar i Serie B.