[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska Bildningens Vänner Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Svenska Bildningens Vänner r.f.,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: ca 40 / Hyllmeter: 5,5
Material: Protokoll, årsberättelser, testamenten, räkenskaper m.m.
Gränsår: 1877-2012
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Ämnesord: S.B.V. ; föreningsarkiv
Signum: Rix A18:4-5