[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuhlefelt, Valborg Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Kuhlefelt, Valborg (1889-1975)
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Brev mellan Valborg Kuhlefelt och Judit Tåg (f.Mangs, tidigare gift Sjögård).VH var krigsfadder för JTs son.Även några andra brev samt biografica.
Gränsår: 1942-1952
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Sjögård, Boris ; krigsfaddrar ; brev från krigstiden
Signum: Vån.II2:D:3