[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasklot skolklass Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Vasklot skolklass,
Verksamhetsort: Vasa
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,10
Material: Matriklar, dagböcker m.m. som hänför sig till Vasklot skolklass och dess efterföljare.
Gränsår: 1901-1933
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Lägre folkskolan på Vasklot ; Lägre tvåspråkiga folkskolan på Vasklot ; Sockerbrukets privata skola
Signum: Vån.II2:G:1
Anmärkning: Se även Kelin, Alma.