[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrelius, Gustaf Albert Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Petrelius, Gustaf Albert (1836-1910) affärsman, kommunalråd
Verksamhetsområde: donator
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,35
Material: Handlingar rörande GAPs donationsfond för Åbo stads förskönande, ritningar m.m.
Gränsår: 1895-1965
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns, översikt.
Ämnesord: Springbrunnsprojektet 1911 ; Wecksells staty ; gravkapell ; Petreliusmedaljen ; Petrelius' barnhem ; minnesmärke över Erik Julin
Signum: L:6, O:2 (vol.5)