[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rettig, Fredric von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Rettig von, Pehr Fredric (1843-1914) kommerseråd
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,75
Material: Brev (1 vol.), material om olika projekt i Åbo m.m.
Gränsår: 1876-1910
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Ridhuset i Åbo ; Folkupplysningssällskapet i Åbo ; Tegelbruk i Kuppis o. Karis ; Frivilliga brandkåren i Åbo ; Åbo stadsbibliotek (byggnaden) ; Åbo stads historiska museum ; Åminnefors Bruk ; Brahestoden ; Svenska littertursällskapet ; SLS ; Wrede, Karl August
Signum: D:4
Anmärkning: Ritningar av Karl August Wrede.