[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grans, Axel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Grans, Axel Waldemar (1902-1930) FM, filolog
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,08
Material: Brev från Axel och Sara Grans till Helge Wiklén, HWs biografica (bl.a. betyg, studiebok), pro graduavhhandling (även i tryckt version) m.m.
Gränsår: 1918-1932
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: dialekter ; Wiklén, Helge ; Grans, Sara ; Pörtom
Signum: F:1