[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul, Adolf Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Paul, Adolf (1863-1943) författare
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,20
Material: Brev till John Dahlberg(konsul, direktör)(1 vol), manuskript (1 vol.), kopior av brev från Jean Sibelius (1 vol.)
Gränsår: 1889-1943
Nivå: Ordnad
Förteckning: Breven till John Dahlberg I databasen Brevsam.
Ämnesord: Zum Schwarzen Ferkel-kretsen ; Dahlberg, John ; Sibelius, Jean
Signum: Skåp 1 (brev-Dahlberg), B:3
Anmärkning: Manuskript till skådespelen Kung Kristian II, Fåglarnas språk, Sångarträdet m.m. -Jean Sibelius brev till AP finns i original i Uppsala universitets bibliotek.