[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo Underrättelser Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo Underrättelser, (1824-)
Verksamhetsområde: tidning
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 2,5
Material: Protokoll, rättegångshandlingar, bolagsordning m.m.Två lådor med censurerade tidningar från 1940-talet.
Gränsår: 1882-1964
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: tidningspress ; censur ; ÅU
Signum: M:7
Anmärkning: Se även Åbo tidnings- och tryckeri ab.