[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurtén, Alvar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Kurtén, Alvar Gideon (1914-2002) kontraktsprost, TD h.c.
Verksamhetsort: Tammerfors, Åbo
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,8
Material: Predikningar, tal, föredrag
Gränsår: 1947-2002
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: homiletik ; predikningar ; präster
Signum: I:9