[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författningar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: ,
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,10
Material: Samling af otryckta Kongl.Maj.ts nådiga bref, resolutioner och förklaringar angående justitien, oeconomien vid regimenterne.Del 1 1675-1708, del 2 1709-1719 (i ett band), del 3 1740-1751.Samtida avskrifter.Dessutom en volym: Alfabetisk förteckning öfver Allmänna författningar och till efterlefnad i Finland gällande påbud utkomna från 1808-1872.
Gränsår: 1675-1872
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: författningar ; lagar ; påbud
Signum: F:4
Anmärkning: Tre volymer i en kapsel.