[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finska Hushållningssällskapet Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Finska Hushållningssällskapet, (1797-)
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 880 / Hyllmeter: 48
Material: Arkiv
Gränsår: 1797-1959
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: FHS ; Kejserliga finska Hushållningssällskapet ; Kungliga finska Hushållningssällskapet ; lantbrukssällskap ; ekonmomiska sällskap
Signum: Ser.A-E: JK:1:1-7, 11-12.Ser.F: Vån.II2:N:4-5, O:4-5.
Anmärkning: Se även Böcker, Carl Christian. -Sällskapets bibliotek (oordnat, okatalogiserat) finns uppställt i Vån.II2:O:1-3.En del av Sällskapets utgivna skrifter (bl.a. årsberättelser) finns i A:3.I samlingen finns också en del handlingar från tiden innan Sällskapet grundades (de tidigaste från 1600-talet).