[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landtman, Christian Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Landtman, Christian (1922-2019) DI, direktör, Tekn.D h.c.
Verksamhetsområde: Skeppsvarv (Wärtsilä)
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: ca 300 / Hyllmeter: ca 12
Material: Diverse : "bilagor" till "Mina år vid Wärtsilä"
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Finns (gjord av donator)
Ämnesord: skeppsvarv ; skeppsbygge ; fartyg ; Wärtsilä
Signum: Rix A49:2-3