[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo kvinnojour Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo kvinnojour - Turun naislinja - Turku Women's Help Line r.f.,
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 3 / Hyllmeter: 0,2
Material: Protokoll, Stadgar, räkenskaper, klipp o.a. föreningsmaterial.
Gränsår: 2001-2006
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.
Signum: M:6