[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbo svenska musikskola Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Åbo svenska musikskola,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 43 / Hyllmeter: 3,5
Material: Årsberättelser, matriklar, räkenskaper, cirkulär, tidningsurklipp, studieböcker m.m.
Gränsår: 1981-1995
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: skolor ; musikundervisning ; ÅSM
Signum: Rix A14:5