[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademiska föreläsningar Ser.B Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Akademiska föreläsningar, Serie B
Antal enheter: 11 lådor + 11 kapslar / Hyllmeter: 6
Material: Handskrivna eller hektograferade föreläsningar, huvudsakligen akademiska, företrädesvis från åren efter 1850.
Gränsår: 1850-1950
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Lagus
Signum: Rix A32:2-3
Anmärkning: Äldre föreläsningar finns i Serie A.