[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andström, Axel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Andström, Axel (1863-1939) modellsnickare
Verksamhetsort: Bjärnå, Mathildedal
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0.07
Material: Dagböcker (6 häften)
Gränsår: 1896-1939
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: M:1