[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustsson, Anne-Marie Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Augustsson, Anne-Marie (1898-1978) FM, assistent
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: Manuskript, protokoll för Kvinnoklubben vid Åbo Akademis studentkår 1922-23.
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Rix Alfa A:49