[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blomgren, August Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Blomgren, Karl AUGUST (1861-1912) ML, bataljonsläkare
Verksamhetsområde: bataljonsläkare, senare läkare i Åbo
Verksamhetsort: Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,04
Material: ABs brev till hustrun Maria Blomgren f.Söderling (mest från Krasnoje Selo 1898), dagbok april-oktober 1884, receptbok, anteckningsbok om fåglar
Gränsår: 1884-1898
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej, breven i Brevsam I databasen Brevsam.
Signum: M:2
Anmärkning: Se också Sven Blomgrens samling (son).