[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brahestad Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Brahestad,
Verksamhetsort: Brahestad
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,01
Material: "Historisk beskrifning öfver Brahestad och Salo sockens pastorat" - möjligen författad av Thomas Stenbäck på 1830-talet.Kan möjligen härröra från Finska Hushållningssällskapets arkiv.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Brahestad ; sockenbeskrivning ; FHS
Signum: N:2