[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brummer, J.W. Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Brummer, J. Wilhelm häradshöfding
Antal enheter: 2 / Hyllmeter: 0,1
Material: Förteckning över JWBs boksamling (2 vol). -Mapp med verifikat.
Gränsår: 1899-1914
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns.
Ämnesord: boksamlingar ; böcker
Signum: Esko 20:3