[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cederholm II Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Cedeholm, Carl Adolf THEODOR (1824-1911) senator, prokurator
Verksamhetsområde: Senator i justitiedepartementet
Verksamhetsort: Helsingfors, St.Petersburg
Övriga arkivbildare: Cederholm f.Nymander, ELISIF Karolina Vilhelmina (1831-1911) Helsingfors
Cederholm, Carl August WILHELM (1864-1905) bankkamrer
Cederholm, HANNA Charlotta Maria (1869-1943) teckningslärare, författare Helsingfors
Brunér af f.Nymander, AUGUSTA Helena (1822-1920)
Antal enheter: 10 / Hyllmeter: 0,6
Material: Brev (8 vol.), biografica (bl.a.TCs och Ecs resedagböcker)
Gränsår: 1850-1940
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: resor
Signum: G:3
Anmärkning: Företrädesvis släktkorrespondens.Thedor Sederholm, adlad Cederholm 1866.Tidigare "Cederholmska samlingen II".