[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collan, Alexander von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Collan von, Alexander (1858-1939) lagman
Verksamhetsort: Helsingfors
Övriga arkivbildare: Collan von, Alexander (1819-1910) MKD, läkare St.Petersburg Militärläkare, läkare vid det kejserliga hovet
Antal enheter: 11 / Hyllmeter: 0,9
Material: Brev (10 vol.), biografica
Gränsår: 1855-1937
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns. I databasen Brevsam.
Ämnesord: Möller, Samuel
Signum: Inb.(brev), B:4
Anmärkning: Alexander Collan adlad von Collan 1874. -Främst släktkorrespondens, även till andra medlemmar av ätten Collan/von Collan. -Se även AvC: "La vie de mon père" (1911).