[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dardel, Thora von Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Dardel von f. Klinckowström, Thora (1899-1995)
Verksamhetsort: Stockholm
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Brev från Alma Söderhjelm till Thora von Dardel, och några brev till TDs föräldrar, Axel och Thyra Klinckowström.
Gränsår: 1922-1938
Nivå: Ordnad
Förteckning: Brev I databasen Brevsam.
Ämnesord: Söderhjelm, Alma
Signum: D:1