[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destillationsverks- och bränneriägareföreningen i Finland Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Destillationsverks- och bränneriägareföreningen i Finland,
Verksamhetsort: Tammerfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Stadgar, protokoll, skrivelse
Gränsår: 1893-
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: föreningsarkiv ; destillation ; brännvin
Signum: D:1