[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esbo pastorsämbete Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Esbo pastorsämbete,
Verksamhetsort: Esbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,01
Material: Diarium öfver ankomne Expeditioner från Contractsprosten... samt öfver afgågne till densamme
Gränsår: 1839-1853
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: I:5 (Kapsel 6)
Anmärkning: Prostar i Esbo under tiden var Jakob Algot Gadolin och Gabriel Geitlin.