[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabritius, Ella Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Fabritius, Ella (1884-1971) prokurist
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Fabritius, Ludvig (1854-1933) Länsveterinär Åbo
Antal enheter: 9 / Hyllmeter: 0,7
Material: Manuskript, tidningsurklipp, biografica m.m.
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.Innehåll på kapseln.
Signum: Vån.II2:E:3
Anmärkning: Material som tidigare funnits i samlingen Brev från Krigsåren har placerats i volym 7 i samlingen.