[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finska trädgårdsodlingssällskapet Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Finska trädgårdsodlingssällskapet,
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 8 / Hyllmeter: 0,7
Material: Matrikel, räkenskaper, diverse
Gränsår: 1837-1850
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Vån.II2:N:5