[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furuhjelm, Ragnar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Furuhjelm, Elis RAGNAR (1879-1944) FD, professor, riksdagsman, minister
Verksamhetsområde: Politik, astronomi
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 6+1 / Hyllmeter: 0,35
Material: Brev, dagbok (1936-44), handlingar rörande universitetsfrågan, brev till Ragnar Furuhjelm i hans egenskap av kanslerssekreterare vid ÅA.
Gränsår: 1898-1945
Mikrofilm: x
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns över 5 vol. brev. I databasen Brevsam.
Ämnesord: Åbo Akademi
Signum: G:2, mikrofilmskåpet.
Anmärkning: Dagboken endast på mikrofilm.