[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasselblatt, släkten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Hasselblatt, släkten
Övriga arkivbildare: Hasselblatt, Robert (1894-1980) MD Åbo
Hasselblatt, Robert (1815-1866) hovrättsassessor
Hasselblatt, Ivar Wilhelm (1864-1948) borgmästare, lagman
Hasselblatt, Alarik (1847-1905) hovrättsassessor
, (-)
Hasselblatt f.Chydenius, Alma (-)
Antal enheter: 12 / Hyllmeter: 0,8
Material: Brev, biografica
Gränsår: 1850-1973
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns översikt.Brev (vol. 1-6) I databasen Brevsam.
Signum: B:3