[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houtskär Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Houtskär,
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,08
Material: Protokollsutdrag, samtida avskrifter av officiella handlingar samt andra dokument rörande diverse transaktioner på Houtskär.
Gränsår: 1840-1915
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Houtskär
Signum: N:2