[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingman, Matti Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Ingman, Matts (Matti) (1873-1927) affärsman
Verksamhetsort: London
Antal enheter: 5 / Hyllmeter: 0,3
Material: Brev (affärskorrespondens)
Gränsår: 1921-1926
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Åbo Akademis bibliotek ; Holmberg, Eric
Signum: C:2
Anmärkning: Korrespondens angående litteraturanskaffning till ÅAB. -Se ÅAs årskrift 1926-28.