[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen, Waldemar Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Jensen, Waldemar (1915-2009) Tekn.D., professor
Verksamhetsområde: Skogsprodukternas kemi, kemisk teknologi, Åbo
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 14 / Hyllmeter: 1
Material: Korrespondens m.m. från UNEP och Institutet för träkemi
Gränsår: 1978-1988
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Rix A27:1-2