[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leino, Yrjö Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Leino, Yrjö Kaarlo (1897-1961) politiker
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Muistelmia (memoarer, stencil - 153 s., se anm.)
Gränsår: 1958-1958
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: JK:1:13
Anmärkning: Yrjö Leino skrev sina memoarer under 1950-talet, men på grund av det känsliga utrikespolitiska läget och relationerna till Sovjetunionen stoppade förlaget boken som redan var tryckt i 12 400 exemplar.Hela upplagan arkiverades och brändes efter Leinos död, endast ett fåtal exemplar bevarades.I stället cirkulerade en förkortad version (153 sidor, mot originalets 262) i maskinskriven form i Finland.