[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lohman, August Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Lohman, August (1794-1863) statsråd, hovrättsråd, senator, lagman
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors, Viborg
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,06
Material: Diverse anteckningar och handlingar
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: M:6