[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Möller, Samuel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Möller, Samuel (1743-1815) Militärpedagog, överstelöjtnant
Verksamhetsområde: Militär
Verksamhetsort: Jorois
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Diverse handlingar från 1700 & 1800-talet
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
; Brahelinna ; Haapaniemi krigskola
Signum: G:1