[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melartin, Erik Gabriel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Melartin, Erik Gabriel (1780-1847) professor, ärkebiskop
Verksamhetsort: Åbo, Helsingfors
Antal enheter: 7 / Hyllmeter: 0,50
Material: Brev, föreläsningar, anteckningar
Gränsår: 1815-1845
Nivå: Ordnad
Förteckning: Finns översikt.Brev i Brevsam. I databasen Brevsam.
Ämnesord: präster
Signum: Rix A27:5